СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизация за 10. клас

 1.    Цивилизацията на ХХ век
 2.    Голямата война - Безпрецедентно насилие над човека и морала
 3.    Съдбата на народите и на държавите в първите следвоенни години
 4.    Руската империя, кризата и революцията на болшевиките
 5.    Дипломация на цилиндрите и моржовите мустаци
 6.    САЩ и големите западноевропейски държави след войната (1919-1923)
 7.    Етнически, национални и морални ценности в индустриалната епоха
 8.    Гражданинът на индустриалния век и религията
 9.    Социални и политически движения в новия свят
 10.    Индустриалните държави през 20-те години на ХХ век
 11.    Голямата депресия - Проверка на теории, концепции и национални критерии
 12.    Фашизмът. Идеология и политика на фашистката държава
 13.    Наследниците на Руската империя преустройват живота на милиони
 14.    Среща с нациите на Пиринейския полуостров и Северозападна Европа
 15.    Историческата съдба на малките държави в Северна и Централна Европа
 16.    Балканите – земя на общности със сродна история и настояще
 17.    Българската нация и държава в европейското семейство
 18.    Пробуждането на бедните във века на демокрацията
 19.    Култура и чувствителност в съвременния свят
 20.    Версайско-вашингтонската система в действие (1924-1938)
 21.    Стихиите на експанзионизма в мирно време (1938-1939)
 22.    Светът в тревожните дни на предвоенната криза
 23.    Жертвоприношението на Полша и първи етап на Втората световна война
 24.    Нови фронтове в Европа, Азия и Световния океан (1941-1942)
 25.    Прелом в хода на войната (1943-1944)
 26.    Гневът на народите срещу фашизма и варварството на народите
 27.   Победа на Антихитлеристката коалиция и край на Втората световна война
 28.    Морални ценности и политически реалности на следвоенния свят
 29.    Международната политика и началото на нова конфронтация (1945-1955)
 30.    Феноменът деколонизация
 31.    Япония се възражда и просперира
 32.    Общи процеси и тенденции в развитието на индустриалните държави
 33.    Американската демокрация в най-ново време
 34.    Западноевропейските демокрации през втората половина на ХХ век
 35.    От Европейска общност към Европейски съюз
 36.    Съветският съюз – проблеми и противоречия
 37.    Превратностите в историческата съдба на източноевропейските държави (1950-1989)
 38.    Модели на обновление и демократизация в страните от Източна Европа (1980-1991)
 39.    Феноменът „Нови индустриални сили“
 40.    Дипломация на конфронтацията и сътрудничеството
 41.    Втора студена война и вотът на милионите за мир и разбирателство
 42.    Локални конфликти и огнища на напрежение в съвременния свят