СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Цивилизацията на ХХ век

План на урок №1 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Научното познание
   1. Научното познание – привлекателно за поети, писатели, историци
   2. Общохуманен характер на историческата наука (предмет на историческото познание – човека и хората)
     1. Специфични характеристики на цивилизацията
     2. Развита система на производство
     3. Политическо и културно сцепление
     4. Духовно развитие
 2. Втората индустриална революция и началото на цивилизацията на XX в.
   1. Модерната индустрия
     1. Електричество
     2. Нови технологии
     3. Нови отрасли
     4. Нови материали
   2. Развитите индустриални страни
     1. САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Италия
   3. Съвременната цивилизация
     1. Научни и технически революции
     2. Индустриализация
     3. Урбанизация (увеличаване на градското население)
     4. Масова култура
     5. Благоустроени градове
   4. Монополите
 3. Съвременната цивилизация и човекът
   1. Господството на техниката
   2. Промени в живота на човека
     1. Нови професии и нова органицация човешката дейност
     2. Нов транспорт (масовия) и нови средства за комуникация
     3. Нови забавления и нова мода
     4. Нова мода
   3. Нов морал и нови ценности
     1. Ново образование и нови жилища
     2. Ново разбиране за благополучие и благосъстояние
     3. Нови взаимоотношения с градските структури
   4. Нови ценности
      1. „ общества на изобилието " ,  „ държави на благоденствието “
   5. Нови организационни принципи в производството
     1. стандартизация, синхронизация, централизация, специ­ализация, гигантомания
   6. Нови проблеми
     1. Екологията
 4. Резюме
   1. През първите десетилетия на XX в. огромният човешки род навлиза в нова историческа епоха на индустриализация, урбанизация, научни и технически революции и общо повишаване на жизнения стандарт на значителна част от населението на индустриалните държави в Европа и Северна Америка.
   2. Цивилизацията на XX в. се развива непрекъснато. Съзнателната човешка дейност създава нови материални и духовни ценности, които определят нейните главни характеристики.