СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Наследниците на Руската империя преустройват живота на милиони

План на урок №13 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Новата икономическа политика (НЕП)
  1.  Кризата след гражданската война
   1. Работнически и селски въстания
   2. Бунтът на моряците от Кронщад
  2. Новата икономическа политика
   1. Поощряване на личната инициатива
   2.  на частна търговия
   3. Създаване на кооперации
  3. Създаването на СССР
   1. 30.ХІІ.1922г. – РСФСР, Украйна, Белорусия
   2. По-късно Грузия, Армения, Азърбейджан и др.
 2. Прелом  в икономическото развитие на СССР
  1.  Сталин начело на държавата – 1924 г.
  2. “годината на прелома” – 1929
   1. Строеж на промишлени обекти
   2. Екстензивно развитие
   3. Колективни и държавни стопанства (ковхози и совхози)
  3. Последици
   1. Репресии, конфискации, принудителна работа
   2. Глад и милиони загинали
 3. Сталинската политическа система
  1. Сливане на партията с държавата
  2. Командно-административна система
  3. Култ към личността на Сталин (“вожд на народите”)
Шпионаж, репресии вкл. и на “своите”