СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Историческата съдба на малките държави в Северна и Централна Европа

План на урок №15 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Северноевропейските държави (Финландия, Дания, Швеция, Норвегия) през пър. пол. на ХХ век
  1. Запазени традиции
  2. Религия и държавно устройство
   1. Религия – лутеранство (протестанство)
   2. Държавно устройство – Финландия е република, останалите – парламентарни монархии
  3. Политически живот
   1. Силни социалдемократически и аграрни партии
  4. Стопанство
   1. Швеция – машиностроене
   2. Норвегия – химическа и дървопреработвателна пром.
   3. Дания – корабостроене, комуникации          
 2. Новите държави в Централна Европа
  1. Общи черти
   1. Стремеж към парламентаризъм и плурализъм
   2. католицизъм
  2. Политическо развитие
   1. Австрия – парламентарна федерална република, 1934 г. – неуспешен опит за метеж на нацистите
   2. Унгария – парламентарна монархия без монарх, автократично управление на регента ген. Хорти
   3. Полша – режим на санацията (оздравяване) на нацията ръководен от ген. Пилсудски
   4. Чехословакия – президентска република, най-висока степен на демокрация
  3. Икономическо развитие
 3. Резюме
  1. Политическото и икономическото развитие на държавите от Северна и Централна Европа съчетава традициите на нациите с новите индустриални и демократични процеси.
  2. Всяка държава преминава период на подем и на кризисни състояния, които се преодоляват по различен начин.
  3. Историческият опит в социалната и държавната практика обогатява европейската и световната история с примери на държавни решения и различни политически режими