СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Балканите – земя на общности със сродна история и настояще

План на урок №16 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Създаване и развитие на Югославската държава
  1.  Политическо развитие
   1. 1.ХІІ.1918 – създаване на Кралство на сърби, хървати и словенци
   2. 6.І.1929г. – след преврат крал Александър установява военно-монархическа диктатура; ново име на държавата – Югославия; забрана на политическите партии
  2. Проблеми в многонационалната държава
   1. Сръбски национализъм
   2. Поява на фашистки организации в Хърватско
   3. Слаборазвита промишленост
 2. Румъния през първата половина на ХХ век
  1. Териториално разширение
   1. Буковина, Трансилвания, Южна Добруджа, Бесарабия
  2. Управлението на крал Карол ІІ (1930-1940)
   1. Диктатура от авторитарен тип
   2. Привличане на десни и фашистки партии
  3. Крал Михай (от 1940)
   1. Властта е поета от ген. Антонеску
  4. Икономическо развитие
   1. Влияние на френски и английски капитали
 3. Политическото развитие на Албания (1920-1939)
  1.  Политическо развитие:
   1. 1920 – независимост след чужда окупация
   2. 1925 – република, президент – Ахмед Зогу
   3. 1928 – монархия, крал – Зогу
   4. 1939 – окупирана от Италия
  2. Проблеми:
   1. Изостанало аграрно стопанство
   2. Господство на феодални групировки
 4. Гърция между двете световни войни
  1.  Политическо развитие
   1. 1924 – република
   2. 1925 – кратковременна диктатура на реакционистите
   3. Много преврати
   4. Силни фашистки и комунистическа партии
   5. 1936 – преврат и военна диктатура на фашистите, начело с Йоанис Метаксас – разпускане на партиите и репресии
  2. Икономическо развитие
   1. Гърция е аграрна страна, с развиваща се промишленост
 5. Турция след Първата световна война
  1. Разпадане на Османската империя
   1. Военна интервенция на Великобритания и Франция, война с Гърция
   2. 1923 - република
  2. Реформите на Кемал Ататюрк
   1. шест стрели (принципа): републиканство, национализъм, народничество, светска държава, революционност, етатизъм (засилване ролята на държавата)
   2. Светска образователна система
   3. европейско облекло, европейски календар, европейско летоброене и граждански кодекс
   4. Засилване ролята на държавата в икономиката