СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Пробуждането на бедните във века на демокрацията

План на урок №18 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Западът и колониалният свят
  1. Безмилостно ограбване на богатствата на колониите
  2. Населението на колониите – лишено от право на управление
  3. Мандатната система
 2. Пробуждането на Индия
  1.  Индийският национален конгрес (ИНК)
  2. Мохандас Карамчанд Ганди (Махатма – Великата душа)
  3. 1931 г. – Индия е призната за доминион
 3. Азиатските нации осъзнават себе си
  1.  Виетнам, Лаос и Камбоджа
   1. строг режим на управление в средновековен стил
  2. Китай
   1. 1913 – република
   2. Господство на чужди капитали
   3. 1924 -Националната партия (гоминдан) с комунистите правят неуспешен опит за революция
 4. Нови процеси в арабския свят и в Северна Африка
  1.  Египет – независим от 1922
  2. Сирия – партизанско движение срещу французите
  3. Ирак – въстания срещу англичаните
  4. Тунис и Алжир – колонии на Франция
  5. Либия – под италианска власт
 5. Резюме
  1. От началото на XX в. колониалният и зависимият свят постепенно се пробужда в осъзнаването на своята национална и етническа идентичност.
  2. Десетки нации и общности започват политическа и въоръжена борба за своята независимост. Със силата на оръжието метрополиите запазват своето господство, но пробуждането на бедните във века на демокрацията е необратимо.