СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Гневът на народите срещу фашизма и варварството на народите

План на урок №26 по история и цивилизация за 10. клас

 1. „Новият ред“ в Европа
  1. „Новият ред“ - система на нацистко гос­подство над десетки поробени нации, лишени от политически и други чо­вешки права.
  2.  Тази система предвижда физическо унищожение на славянските нации, на евреите и ци­ганите. 
  3. Тя е планирана, жестока и антихуманна организация на насилие, която цели максималното изпол­зване на икономическия и човешкия потенциал на окупираните страни.
 2. Съпротивата срещу нацизма и фашизма в Европа
  1. Колаборационистите – сътрудници на нацистите
  2. Действията на Съпротивата  срещу нацистите
   1. Партизанската война - неконвенционална война без фронтова линия, при която малки и подвижни бойни групи воюват срещу по-голяма и по-малко подвижна официална армия. Членовете на тези бойни групи се наричат партизани. Партизаните използват засадата и подвижността си, за да атакуват уязвими цели на вражеска територия
 3. Формите на съпротивата
  1. Фактори, влияещи на съпротивата
   1. строгостта на окупационния режим,
   2. географското положение,
   3. възможностите за въоръжена борба
  2. Форми на антифашистка съпротива
   1. митинги, демонстрации, стачки,
   2. саботажи в производството, укриване на материали и средства,
   3. помощ за преследвани евреи или за избягали от военно пленнически лагери, снабдяване на нелегалните с храна и облекло и др.
 4. Въоръжената съпротива
  1. партизанско движение и бойни групи
   1. Полша, Югославия, Франция, Белорусия, Украйна – най-масово
   2. Норвегия, Гърция, Финландия, Белгия, Италия, България
  2. центрове за военно разузнаване,
  3. обучение и подготовка на бойците на Съпротивата
 5. „Новият азиатски ред" и Съпротивата в Азия
  1. Експанзията на Япония в азиатския континент - под лозунга „Азия за азиатците!“, но не успява да преодолее съпротивата на местните
  2. Съпротивата в:
   1. Китай
   2. Малая
   3. Бирма
   4. Филипините
 6. Резюме:
  1. Антифашистката съпротива в Европа и в Азия е исторически фе­номен.
  2. Тя обединява европейски и азиатски нации в борбата им сре­щу фашизма, нацизма и милитаризма.
  3.  В тази борба се поставят де­мократични национални цели, които обединяват стотици хиляди хора.