СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Морални ценности и политически реалности на следвоенния свят

План на урок №28 по история и цивилизация за 10. клас

s="sadarganie">
 1. Морални ценности на следвоенния свят
  1. надежди за мирен труд и промени, мобилизация за излизане от кризата
  2. В колониалния и зависим свят - националноосвободително движение
  3. Всеобща декларация за правата на човека (1948) на Общото събрание на ООН
   1. Провъзгласява неотменимите и неприкосновени права на всички слое­ве на големия човешки род.
 2. Индустриалните държави в първите следвоенни години
  1. Германия и Япония - лишени от възможността сами да управляват своята икономика
  2. Франция – голям държавен сектор в икономиката и планиране
  3. Великобритания - частична национализация и държавно регулиране
  4. САЩ:
   1. Дава 56 % от световното промишлено производство
   2. Развиват Третата индустриална революция – използват постиженията на науката и техниката; автоматизация, роботизация, електронноизчислителна техника, нови отрасли
   3. Голям поток злато от Европа, която изплаща заемите си
   4. „географска неуязвимост“
 3. СССР и страните от Източна Европа
  1. СССР
   1. Огромни загуби от войната
   2. Възстановяване на икономиката
   3. Селското стопанство – липса на работна ръка
  2. Източноевропейските държави
   1. Груба намеса на СССР във вътрешните работи; Коминформ-бюро (1947)  - координира действията на комунистическите партии
   2. републикански форми на държавно управление,  (т.нар. народни демокрации)
   3. политическата система на социализма
   4. Реформите в промишлеността – държавна собственост
   5. Аграрни реформи – оземляване
   6. СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) – от 1949г. осигурява развитието на двустранните търговски и икономически връзки
 4. Резюме:
  1. Политическите и социалните реалности в първите следвоенни години показват динамиката на промените в индустриалните държави и особеностите в разви­тието на СССР и източноевропейските страни.