СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Съдбата на народите и на държавите в първите следвоенни години

План на урок №3 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Предпоставки за развитието на следвоенната криза
   1. ”Войната унищожава цяло едно поколение”
   2. Поява на антивоенни движения
 2. Същност на следвоенната криза
   1. Духовните сили на нациите  - изчерпани
   2. Финансова, икономическа, продоволствена криза
   3. Лични драми и провалена реализация
   4. Политически кризи – смяна на правителства и нови форми на управление
 3. Масова съпротива срещу кризата
   1. стачки, демонстрации, въстания, революции.
     1. Русия – Февруарската революция (1917) и Болшевишката революция (октомври 1917)
     2. Германия – ноемврийската революция (1918)
     3. Унгария – временна съветска власт (1919)
     4. България – Войнишкото въстание (1918)
   2. Общо при протестите в различните държави
     1. Стремеж към свобода и самоопределяне
     2. Стремеж към справедливост
     3. Искания за социални и икономически реформи
   3. Нови идеологии:
     1. Комунизъм - революционна борба срещу капитализма и за установяване на диктатура на пролетариата (работниците)
     2. Фашизъм (Италия) – величие на нацията и засилване ролята на държавата
     3. Националсоциализъм (Германия) – форма на фашизъм и краен национализъм
 4. Резюме
   1. Следвоенната криза обхваща всички сфери на битието на хората и на системата на властване. Формите на недоволство са разнообразни. Те се определят от специфичните условия на отделните страни и от влиянието на събитията в големите държави.