СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Феноменът деколонизация

План на урок №30 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Развитие на процеса на деколонизация
  1. Движението за независимост и неговите успехи
   1. Виетнам, Индонезия, Филипините, Индия, Бирма, Китай, Малая (1945-49)
   2. Алжир (1954), Гана и Гвинея (1957)
   3. 1960 г. – независимост за 17 африкански държави
  2. Декларацията за независимостта на колониалните страни и народи на Общото събрание на ООН (1960)
  3. Организация за солидарност на народите от Азия и Африка
  4. Движението на необвързаните държави
 2. Главни движещи сили на националноосвободителното движение
  1. Патриотично настроената национална или местна буржоазия
  2. Част от офицерството
  3. Образованата на Запад интелигенция
  4. Селяни
  5. Работници
 3. Проблеми на самостоятелното държавно развитие на страните от „Третия свят“
  1. Липса на собствени управленски и технически кадри
  2. Консервативните традиции
  3. Племенен сепаратизъм
  4. Неразвита икономика (главно добивна промишленост)
  5. Изостанало монокултурно селско стопанство
  6. Голям външен дълг
 4. Резюме:
  1. Деколонизацията е продължителен исторически процес.
  2. Той поражда нови политически реалности, които се превръщат във фактори на обществения и международния живот.