СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Япония се възражда и просперира

План на урок №31 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Морални и политически промени в японското общество
  1. От милитаристи японците стават пацифисти
  2. Остава типичния за японците фатализъм  („все нещо може да се направи„)
 2. Демократизация на обществото
  1. Окупационен режим и разоръжаване
  2. отказ на императора от божествения произход
  3. ограничаване на държавното шинто (общояпонска религия, поддържана от държавата)
  4. аграрна реформа (премахва арендата, селяните получават право да изкупуват земята срещу заем от държавата)
  5. Ограмотяване и нова образователна система
 3. Политическата система на съвременна Япония - парламентарна монархия
 4. Икономическите успехи на японската нация
  1. „открита икономика“
  2. фактори на просперитета на държавата
   1. използване на откритията в науката и техниката
   2. висока професионална квалификация
   3. трудова дисциплина
   4. сравнително ниски заплати
   5. премахването на бедността
   6. особените черти на японската психологията
   7. относително икономическо равенство
 5. Резюме:
  1. Япония е високо развита държава с огромен научен, промишлен и екологично чист производствен потенциал.
  2.  Тя е втората световна икономическа сила, устремила се към върховете на новия технологичен век!