СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общи процеси и тенденции в развитието на индустриалните държави

План на урок №32 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Индустриалните общества и новата индустриална революция
  1. Новата индустриална революция
   1. Научни и технически открития
   2. Ново законодателство и нови институции
   3. Държавите подпомагат научните изследвания
  2. Развитите държави
   1. САЩ – най-голям подем
   2. Франция, ФРГ, Италия, Австрия, Швеция – значителен подем
   3. Япония – високи темпове
   4. Великобритания – известно изоставане
  3. Монополни обединения
   1. Военнопромишлени комплекси
   2. Транснационални монополи
 2. Западноевропейската интеграция
  1. 1957 г.Европейската икономическа общност (Франция, Белгия, Холандия, Люксембург, Италия и ФРГ)
  2. 1973 г. – присъединяване на Великобритания, Ирландия, Дания, Норвегия
  3. 1981 г. – присъединяване на Гърция
  4. 1986 г. – присъединяване на Испания и Португалия
 3. Три центъра на икономическа мощ – САЩ, Европа, Япония
  1. четвъртата технологична, информа­ционна и комуникационна революция:
   1. намалява намесата на държавата в управлението на икономиката
   2. Осигуряване на бързо приложение на нови технологии
   3. свободно движение на капитали
   4. висококвалифицирани кадри
  2. постиндустриалното общество:
   1. Световни икономически кризи  (1970-1971,1974-1975,1980-1982)
   2. падат последните диктаторски режими в Гърция, Португалия и Испания (7о-те години)
   3. остри социални конфликти - масови стачки, демонстрации, гражданско неподчинение.
 4. Резюме:
  1. Новите научни, технологически и информационни революции през втората половина на XX в. определят темповете на развитие на големи и малки държави.
  2. Те съдействат за икономическия растеж и за повиша­ване на жизнения стандарт на значителна част от населението, без да разрешават всички социални проблеми на обществените слоеве.