СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

От Европейска общност към Европейски съюз

План на урок №35 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Подготовка на проектите за Европейски съюз.
  1. Срещата на ЕИО в Париж (1972)
   1. Програма за въвеждане на Икономически и валутен съюз (ИВС)
  2. Идея за преобразуване в Европейски съюз
  3. Въвеждане на европейска валута – екю (1979 )
 2. Фактори за новата степен на интеграция
  1. четвърта научна, технологична, информационна и комуникационна революция
   1. създаване на неограничени и екологично чисти енергийни източници;
   2. овладяване и управление на генетичните процеси;
   3. Развитие на биотехнологии;
   4. информационни технологии.
  2. политико-академични и информационно-делови комплекси
  3. политиката на правителствата към намаляване ролята на държавата в управлението на икономиката
 3. Решенията от Маастрихт (Холандия).
  1. Договор за Европейски съюз (ЕС) – 1992
   1. разширяват се пълномощията в областта на образованието, културата, общественото здравеопазване и др.
   2. единна външна политика
   3. да се създадат Европейски валутен институт (ЕВИ) и  европейска централна банка.
  2.  отношенията ЕС – САЩ и ЕС-Япония
  3. Разширяването на ЕС
 4. Резюме:
  1. Развитието на западноевропейската и европейската интеграция разкрива нови възможности за сближаване на икономики и социални политики, в развитието на демократичните процеси, на общите ценности в сферата на образованието и здравеопазването и др.
  2. Европейският съюз и участието в неговите структури е ценност, към която се стреми и Република България.