СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Съветският съюз – проблеми и противоречия

План на урок №36 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Разграничаване от „сянката на сталинизма
  1. Култът към личността на Сталин
  2. Развенчаване на култа – ХХ конгрес на КПСС (от Никита Хрушчов - 1956)
  3. Съветската икономика
   1. „планова икономика“
   2. Разораването на целините
   3. Абсурдни икономически проекти
   4. Липса на стопанска сметка
   5. Незаинтересованост на работещите
   6. Развитие на науката
 2. Авторитарен период в историята на СССР
  1. Управлението на СССР
   1. Леонид Брежнев (1964-1982)
   2. Юрий Андропов )1982-1984)
   3. Константин Черненко (1984-1985)
  2. Икономиката - застой
   1. Остаряла структура
   2. Неефективно управление
   3. Липса на заинтересованост у работещите
  3. Критиката на системата
   1. А. Сахаров,
   2.  П. Капица, К. Паустовски, П. Якир, Р. Медведев
 3. Преустройството в СССР
  1. „Перестройката“ на Михаил Горбачов (1985-1991)
   1. Гласност
   2. Освобождаване на политическите затворници
   3. преустройство на съветската политическа система и демократизация на обществото.
   4. по-голяма самостоятелност на предприятията и кооперациите
   5. по-голяма свобода за частния дребен бизнес
   6. «алкохолна реформа»
   7. Преговори за разоръжаване  със САЩ
  2. Краят на СССР
   1. Преврат срещу Горбачов и контрапреврат (август 1991)
   2. 8.ХII.1991 г. – анулиране на договора за СССР
 4. Резюме:
  1. СССР просъществува 74 години.
  2. В своята история държавата и нейното многомилионно население преживява революция, гражданска война и чуждестранна интервенция, тоталитарен, авторитарен и командно-административен режим, отечествена война, подем и застой, преустройство и разпадане.
  3. Съветският модел социализъм се оказва нежизнеспособен.