СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Модели на обновление и демократизация в страните от Източна Европа (1980-1991)

План на урок №38 по история и цивилизация за 10. клас

 1. „Нежните" революции в Източна Европа
  1. криза - икономическа, политическа и морална
  2. Унгария
   1. Икономически реформи
   2. Многопартийна система
  3. Полша
   1. „Солидарност“ печели изборите
  4. Чехословакия
   1. „Нежният развод“
  5. ГДР
   1. 3.Х.1990 г. – обединена Германия
  6. България
   1. 10 ноември 1989 г. – свален е Тодор Живков
  7. Румъния
   1. Само там – въоръжени сблъсъци
 2. Пътища на обновление
  1. Демократизация
  2. Реформи
   1. Икономически – пазарна икономика, приватизация
  3. Кризи
   1. Социални – противоречия, депресии
   2. Междунационални – Чехословакия, Румъния, Югославия
  4. Нови политически реалности
   1. Ликвидиране на СИВ
   2. Саморазпускане на Варшавския договор (1991)
 3. Резюме:
  1. Превратностите в съвременната история и в настоящето на източ­ноевропейските държави не са изчерпани.
Много промени все още пред­стоят. Главният критерий за успеха на тези промени е пълното им съответствие с националните традиции и интереси, с потребностите на обществата и хората, и с изискванията на поредната технологична и информационна революция.