СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Дипломация на цилиндрите и моржовите мустаци

План на урок №5 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Парижката мирна конференция (1918-1919)
   1. Цел – разглеждане на мирните договори със страните, загубили войната
   2. Най-важните решения – в ръцете на “голямата тройка” (Лойд Джордж, Жорж Клемансо, Уудро Уилсън)
 2. Версайският мирен договор с  Германия (28 юни 1919)
   1. Териториални загуби
   2. Репарации
   3. Военни ограничения
   4. Желание за реванш
 3. Мирните договори с Австрия, България, Турция и Унгария
   1. Австрия – няма право на аншлус (присъединяване към друга държава
   2. Османската империя – загубва огромни земи
   3. Унгария – загубва 2/3 от унгарските земи
   4. Ньойският мирен договор с България (27.11.1919)
     1. България губи земи
     2. Трябва да плаща репарации
     3. Остава без армия
 4. Общество на народите
   1. Обществото на народите (ОН), известно и като Лига на нациите, е международна организация, съществувала между Първата и Втората световна война.
   2. Нейните цели са понижение на степента на въоръженост, разрешаването на международни спорове и подобряването на световното благосъстояние
   3. Въвежда се мандатна система, която преразпределя колониалните владения в света
   4. Решенията имат препоръчителен характер
   5. САЩ отказват да членуват в нея
   6. Проваля се  в основната си цел - предотвратяване на мащабен военен конфликт
 5. Вашингтонска конференция (1921-1922)
   1. Цел - проблемите на разоръжаването в областта на ВМФ, на стратегията в Тихоокеанския район и в Китай
   2. Решения
     1. Увеличаване тонажа на военните кораби
     2. САЩ, Великобритания, Франция и Япония разпределят контрола върху Тихоокеанските кораби
     3. “Отворени врати” в Китай - неограничено ползване на китайския пазар
   3. Значение – „в името на мира се разчиства пътят за нова война”
 6. Конференцията за възстановяване на Европа и на Русия в Генуа (1922)
   1. Цел - възстановяването на Русия и на Европа
   2. Завършва без резултат – Съветска Русия и Германия сключват договор