СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

САЩ и големите западноевропейски държави след войната (1919-1923)

План на урок №6 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Модели демократични системи
   1. Общо
     1. конституционализъм и парламентаризъм
     2. разширяване правата на жените
     3. Гарантиране правата на гражданите
   2. Англия
     1. Двупартийна система (Консервативна и Либерална партия)
     2. Победилата на избори партия получава цялата власт
   3. Франция
     1. Многопартийна система
     2. Двукамарен парламент (Национално събрание и Сенат)
     3. Коалиционни правителства
   4. САЩ
     1. Двупартийна система (Демократическа и Републиканска партия)
     2. Президентът ръководи правителството
 2. Нови политически реалности в Европа
   1. Поява на нови държави
     1. Австрия, Унгария, Чехословакия, Кралство на сърби, хървати и словенци (Югославия), Финландия, Литва, Латвия и Естония
   2. Промяна на формата на държавно устройство
     1. Германия - република
   3. Промени в правителствата
   4. Промени в партиите
     1. В Англия Либералната партия е в упадък, издигане на Лейбъриската
     2. Засилване ролята на комунистическите партии
   5. Поява на нови идеологии
     1. Фашизмът в Италия
     2. Националсоциализмът (нацизмът) в Германия
 3. Държавата и икономическото преустройство
   1. Преходът към мирновременна организация
     1. Използване на научните постижения
     2. Използване на собствени, но и на ресурси от колониите
     3. Усъвършенстване организацията на труда – поточни линии
   2. САЩ
     1. “Американски просперитет”, “Американски начин на живот”
     2. “Америка – това е бизнесът”
   3. Англия и Франция
     1. Разчитат на репарациите от Германия (“Тя да плати разходите за войната”)
     2. Следвоенна криза, честа смяна на правителства
 4. Италия под властта на фашизма
   1. Италия след войната
     1. Криза
     2. “Италия е победена сред победителките”
   2. Фашизмът
     1. Поява – през 1919 г. Мусолини създава въоръжени отряди “фаши” (от “фашо ди комбатименто” – групи за борба)
     2. Идеология – проповядва се обединението на нацията в името на нейното величие, лозунг: „Възраждане на Италия като бастион на латинската култура ".
   3. Управлението на фашистите
     1. Идването на власт – през 1922 г. Националната фашистка партия провежда “поход към Рим” и заставят краля да назначи Бенито Мусолини за министър-председател
     2. Мусолини и Висшият фашистки съвет налагат авторитарен режим и фашиска диктатура
 5. Резюме
   1. Следвоенното развитие на индустриалните държави от Европа и Северна Америка е изпълнено с динамизъм. Общо явление е икономическото преустройство, спазването на принципите на парламентаризма и на плурализма.
   2. Особеното в общественото развитие е промяната в съотношението на политическите сили и появата на нови партии и движения.