СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Етнически, национални и морални ценности в индустриалната епоха

План на урок №7 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Човешките общности и индустриалната революция
   1. Етнос
     1. Определение: група индивиди, които имат общ език, специфични психика, традиции, ритуали, вярвания и религии, „свое" поведение сред природата и сред хората
   2. Нация
     1. От лат. natio (вид, род)
     2. Определение: общност от хора с общ произход, обща съдба, общи спомени за гордост и унижение, за радост и страдание в миналото и в настоящето
     3. Всяка нация в своето единство се стреми към утвърждаване и постоянно движение към по-добър живот
   3. Индустриалното общество не променя единството на етноса и нацията
 2. Традиционни и модерни образци на човешко поведение - Особености на националностите
   1. Японците – наследници на източната култура; търсят истинската опра в себе си; готови на жертви, без да търсят възнаграждение и без да се страхуват от смъртта; хармония между успеха на работодателя и неговия личен успех
   2. Германците – стриктни и дисциплинирани; благополучието – лична икономическа стабилност
   3. Французите – взискателни към труда и идеите на Великата френска революция;
   4. Американците – привърженик на свободната лична инициатива, без да търси подкрепа
   5. Латиноамериканците – търсят мотивация в потайностите на езика, индианските ликове, глухата власт на смъртта и др.
 3. Резюме
   1. Етническата и национално-специфичната основа на поведението и на творческата дейност на хората има траен характер.
   2. Тя се предава от поколение на поколение, независимо от индустриализацията и видимото уеднаквяване на условията на живот.     
   3. Универсалните /общовалидните/ процеси, явления и непрекъснати изменения в най-ново време се извършват в рамките на нацията и на нейната държава.