СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Гражданинът на индустриалния век и религията

План на урок №8 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Етнически вярвания и ценности
   1. Вярвания
     1. Тотемизъм – почитане на предците
     2. Анимизъм – душевност на всичко живо и неживо
     3. Зоростризъм - борбата между доброто и злото, почитане на огъня
   2. Юдаизъм – религията на евреите
 2. Почитани религии в Европа и в света
   1. Християнството (900 млн.)
     1. Католицизъм (Италия, Испания, Португалия, Франция, Белгия, Австрия, Полша, Унгария, Чехословакия и др.)
     2. Православие (Югоизточна Европа, Русия и др.)
     3. Протестантство (Великобритания, Швейцария, Германия, Холандия, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, САЩ, Канада, Австралия и др.)
 3. Основни религии в Азия
   1. Будизъм – учение за истината за страданието, за способността на човек да подчинява тяло и съзнание и да направлява своята енергия; ценности - моралът на индивида, добротата и ненасилието
   2. Местни религии
     1. Шинто (Япония) - японския култ към националния морал и свободата на всички религии
     2. Даоизъм - култ към безсмъртието и търсене пътища към него
     3. Конфуцианство - правила и ритуали на поведение, зачитащи обществената йерархия и уважението към по-възрастните.
   3. Ислям
 4. Религията, политиката и мисленето на урбанизираният човек
   1. Напрежение между религия и политика
   2. Увеличаване броя на невярващите
 5. резюме
   1. Световните религии и вярвания запазват своето влияние върху мисленето и поведението на милиони хора.
   2. В новите условия църквите се стремят да използват своя духовен потенциал, за да поддържат и развиват най-добрите човешки чувства и ценности.