СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Социални и политически движения в новия свят

План на урок №9 по история и цивилизация за 10. клас

 1. Социални движения в началото на XX в
   1. професионалните съюзи (синдикати)
   2. Социалдемократически и социалистически партии
   3. Организирано селско движение
   4. Женски движения
 2. Промени в социалните движения на работническата класа
   1. Разслоения сред работническите партии
   2. Организации:
     1. Социалистически интернационал
     2. Комунистически интернационал (Коминтерн)