СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Фараонът и неговият народ

Нови думи към урок №10 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Жрец - Човек, който служи на боговете като посредник между тях и хората
Чиновник - Човек на държавна служба
Поданици - Хора, които са под властта на един владетел в дадена държава
Свободни хора -  Хора, на които не е отнета личната свобода
Роб - Човек, на когото е отнета личната свобода и му е наложено да извършва принудителен труд