СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Религията на древните египтяни

Нови думи към урок №11 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Мумия  - Предпазено от разлагане човешко тяло чрез обработването му с ароматни треви, смоли и масла
Жертвоприношение - Принасяне на жертва, обикновено животно, на богове
Политеизъм - Многобожие; вяра в много богове
Религия  - Система от вярвания и практики, която обяснява света, организацията на обществото и представите за добро и зло
Ка - В Древен Египет – двойник, сянка на всяко живо същество