СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Големите източни империи – Асирия и Персия

План на урок №13 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Империята
  1. Какво е империя – държава, в която живеят различни народи
  2. Кои са източните империи
   1. Египет по време на Новото царство
   2. Вавилонското царство
   3. Асирия
   4. Персия
 2. Асирия – империя на воините
  1. Географско положение
   1. В Северна Месопотамия
   2. Столица - Ниневия
  2. Нововъведения
   1. Железни оръжия
   2. Кавалерия – конна войска
   3. Стенобойни машини
   4. Кожени ботуши
  3. Възход
   1. Цар Ашурбанипал (VII в. пр. Хр.)
   2. Разширение – от Египет до Персия
  4. Отношения към покорените
   1. Убийства и терор
   2. Заточения
   3. Тежки данъци
 3. Персия – световна империя
  1. Географско положение
   1. Иранското плато
   2. Нова столица - Персеполис
  2. Нововъведения
   1. Постоянна армия с платени войници
   2. Сатрапиите – области, обхващащи един народ, управлявани от управител (сатрап)
  3. Възход
   1. Кир II Велики (VI в. пр. Хр.) – основал Персийското царство
   2. Дарий I (VI-V в. пр. Хр.), с титлата „Велик цар, цар на царете“
   3. Разширение – от Балканите до Индия, от Египет до Каспийско море
  4. Отношения към покорените
   1. Уважениe на традициите
   2. Общи монети