СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Големите източни империи – Асирия и Персия

Нови думи към урок №13 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Империя - Голяма по територия държава, управлявана от един владетел, в която живеят различни народи

Сатрапия - Административна област в Персийската империя, която обикновено обхваща земите на един покорен народ; нейният управител (сатрап) назначаван лично от царя отговарял за събирането на данъците, за набирането на войници и раздавал правосъдие