СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Големите източни империи – Асирия и Персия

Нови документи към урок №13 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Персийският цар Кир завладява Вавилон

„Набонид (царят на Вавилон) премахнал статуите на боговете… Прекратил почитането на господаря на боговете Мардук. Царят винаги вършел зло на своя град…управлявал жестоко…Заради жалбите на хората господарят на боговете се ядосал… Той избрал Кир да стане владетел на целия свят… Кир установил мир във Вавилон, донесъл спокойствие в разрушените домове и спрял жалбите. Мардук… е доволен от неговите дела.“

Текст върху глинен цилиндър, около 539 г. пр. Хр.

.