СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Големите източни империи – Асирия и Персия

Въпроси към урок №13 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. По какво се различава империята от царството?
  2. Какви новости във военното дело въвели асирийците и персите?
  3. Опишете устройството на Асирийската и на Персийската империя.
  4. По какво се различавало отношението на Асирия и на Персия към покорените народи?