СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Владетел и общество в Месопотамия

Нови думи към урок №15 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Епос - Съвкупност от произведения с митологичен, героичен и исторически сюжет
Зикурат - Храм в Месопотамия, който има форма на стъпаловидна пирамида