СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Владетел и общество в Месопотамия

Въпроси към урок №15 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Защо жителите на Месопотамия имали толкова много божества?
  2. Какво представлявал зикуратът?
  3. По какво представата за отвъдното в Месопотамия се различавала от тази на египтяните?
  4. Опишете живота на Гилгамеш?