СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Законникът на Хамурапи

Нови документи към урок упражнение по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Хамурапи, владетелят на Вавилон (увод от Законника)

„Аз, Хамурапи, славният, богобоязлив владетел, за да засияе справедливостта в страната, за да бъдат унищожени престъпните и злите, за да не може силният да притеснява слабия, бях призован за благоденствието на хората. Аз съм славният, вечният царствен потомък, могъщият цар, слънцето на Вавилон, който озари със светлина страната на Шумер и на Акад, царят, който доведе до послушание четирите страни на света, любимецът на Ищар. Когато Мардук ме прати да управлявам народа и да доставям на страната благоденствие, аз вложих истината и справедливостта в устата на страната и дадох благоденствие на народа.“

 

Задължения на земеделците

§ 42. Ако човек, който е взел нива за обработване, не отглежда на нея храни, той е длъжен да даде на стопанина на нивата храни.
§ 53. Ако човек от леност не укрепи бента на нивата си и поради това стане пробив и водата наводни полския участък, човекът, в чийто бент е станал пробивът, трябва да обезщети погубените от него храни.
§ 54. Ако той не може да обезщети храните, трябва да бъде даден той и имуществото му срещу сребро, което да се подели между стопаните на участъците, чиито храни са отвлечени от водата.

 

Разпоредби за упражняване на лекарската професия

§ 212. Ако лекар извърши на човек тежка операция с бронзов нож и е спасил човека или пък отстрани тумор и спаси окото на човека, то той може да получи 10 сикли сребро.
§ 217. Ако болният е роб на човек, то господарят на роба е длъжен да даде на лекаря 2 сикли сребро.

 

Наказанията във Вавилон

§ 22. Ако човек извърши грабеж и бъде заловен, той трябва да бъде убит.
§ 196. Ако някой човек повреди окото на човек, трябва да бъде повредено и неговото око.
§ 199. Ако човек повреди окото на роб на човек или му строши костта, той е длъжен да заплати половината от покупната му стойност.
§ 218. Ако лекар направи на човек с бронзов нож тежка операция и причини смъртта му, то на него трябва да се отрежат дланите на ръцете.
§ 219. Ако лекар направи с бронзов нож тежка операция на роб и причини смъртта му, то той е длъжен да замести роба с роб.
§ 229. Ако някой строител построи дом на човек и при това извърши своята работа нетрайно, тъй че построената от него къща се срути и причини смъртта на стопанина на къщата, такъв строител трябва да бъде убит.