СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Културата на Древния изток

Въпроси към урок №16 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Как се отнасяли към знанието в древноизточните общества?
  2. Кои науки се родили в Месопотамия и Египет и с какво били свързани?
  3. Кои монументални паметници от първите цивилизации са Ви известни?