СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Древните евреи

План на урок №17 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Ранна история на евреите разказана в Библията
  1. II хил. пр. Хр. – родоначалникът Авраам
   1. сключил завет с бог Йехова
   2. номадите евреи се преселили от Ур в Ханаан (Палестина)
  2. Йосиф
   1. отвел евреите в Египет,
   2. където те били поробени
  3. Мойсей
   1. ги извел от Египет
   2. получил скрижалите (10-те Божи заповеди)
 2. Еврейското царство
  1. Избирането на цар – заради борбата със съседите
  2. Цар Давид
   1. завладял целия Ханаан,
   2. столица – Йерусалим
  3. Цар Соломон
   1. мир,
   2. построен храмът на Йехова
  4. Разделяне на две царства
  5. След завладяването им от Рим евреите се разпръснали по света
 3. Еврейската религия – юдаизмът
  1. Монотеизъм – вяра в един бог
  2. Десетте Божи заповеди