СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Древните евреи

Нови документи към урок №17 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

„Тогава Бог каза на Мойсей: Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

  1. Да нямаш други богове освен мене
  2. Не си прави кумир (идол) и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята… не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой…
  3. Не изговаряй името на Господа, твоя Бог…
  4. Помни съботния ден, за да го светиш
  5. Почитай баща си и майка си…
  6. Не убивай.
  7. Не прелюбодействай.
  8. Не кради.
  9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
  10. Не пожелавай дома на ближния си… нищо, което е на ближния ти.“

Библия, Изход, Глава 20

 

„И рече Господ на Авраама: излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа; и Ад ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти и ти ще бъдеш благословен.“
Библия, Битие

 

„Яжте всеки добитък, който има раздвоени копита и на копитата – дълбок разрез, и който преживя. От всички животни, които са във водата, яжте тия, които имат перки и люспи, тях да ядете.“
По „Левит“, гл. 11, Библия