СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Началото на елинската цивилизация

План на урок №18 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Елада (Гърция)
  1. Неплодородната земя на:
   1. Южната част на Балканския полуостров
   2. Островите в Егейско море
   3. Източното крайбрежие на Мала Азия
  2. Препитанието на елините (гърците)
   1. Жито, маслини, грозде и риболов
   2. Мореплаване и търговия
 2. Минойската цивилизация на остров Крит (II хил. пр. Хр.)
  1. Минойските царе и градове без крепости
  2. Цар Минос и неговия лабиринт
  3. Изригването на вулкана на о. Тера
 3. Ахейците на Балканския полуостров (II хил. пр. Хр.)
  1. Многото държави и царе начело с гр. Микена
  2. Произведенията на Омир
   1. „Илиада“ – за Троянската война
   2. „Одисея“ – за приключенията на Одисей
   3. Троянската война (ок. 1275 г. пр. Хр.)
    1. Според историците
    2. Според Омир
  3. Нашествието на дорийците и образуването на елинската народност
 4. Елинското единство – много елински държави, но с общи:
  1. език
  2. религия
  3. обичаи
  4. литература