СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Началото на елинската цивилизация

Въпроси към урок №18 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Опишете географското положение на Елада.
  2. Как географското местоположение и природните условия на Елада повлияли върху поминъка на населението?
  3. Кои са основните елементи на единството на елините?
  4. Потърсете в античните митове разказа за Лабиринт.