СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Правилата на историята. Работа с линия на времето и хронология

План на работилница I по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Календарът
  1. причини за появата му
  2. видове
   1. лунен
   2. слънчев
 2. Летоброенето – определяне на времето по години
  1. хронологията – последователното подреждане на събитията
  2. ери и епохи – големи периоди от време
 3. Отчитане на времето в историята
  1. съвременен календар
   1. година първа за нас – раждането на Исус Христос
   2. годините преди Христа (пр. Хр., преди новата ера - пр. н. е.) и след Христа (сл. Хр., от. н. е.)
  2. летоброенето за различните цивилизации – година първа според:
   1. старото еврейско летоброене – „сътворението на света“ (5508 г. пр. Хр.)
   2. древните елини – първата олимпиада (776 г. пр.Хр.)
   3. древните римляни – основаването на Рим (753 г. пр. Хр.)
   4. мюсюлманите – преселението на Мохамед от Мека в Медина (622г.)
 4. Географско място и карта
  1. значението на географския фактор за историята на народите
  2. появата на картите