СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Материални и писмени източници на историята

План на работилница II по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Материални източници
  1. Археологическа периодизация
   1. Старокаменна епоха – от ок. 2,6 млн.г. пр. Хр.  до XI хил. пр. Хр.
   2. Среднокаменна епоха – от XI хил. пр. Хр. до ср. на Х хил. пр. Хр.
   3. Новокаменна епоха – от ср. на Х хил. пр. Хр. до кр. на VI хил. пр. Хр.
   4. Каменно-медна епоха – от нач. на V хил. пр. Хр. до нач. на IV хил. пр. Хр.
   5. Бронзова епоха – от ср. на IV хил. пр. Хр. до XII в. пр. Хр.
   6. Желязна епоха  - от XI в. пр. Хр. до ср. на I в. пр. Хр.
  2. Извличане на информация от изображение
   1. Какво е показано на изображението?
   2. Какъв е фонът?
   3. Какви действия извършват фигурите?
   4. Какво е облеклото?
   5. Какви са символите?
   6. Свидетелство за какво е изображението?
 2. Писмени източници (документи) – основни стъпки за работа:
  1. Кое е заглавието?
  2. Кога е написано?
  3. Кой е авторът?
  4. Да се прочете  документа.
  5. Да се отговори на въпросите.