СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

Нови думи към урок №21 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Олигархия - управление на малцина знатни и богати семейства.
Демокрация - пряка форма на участие на гражданите в управлението на полиса; днес – непряко (чрез народни представители) участие в управлението на държавата.
Лаконичен - Кратък, съдържателен
Оратори  - Хора, опитни в говоренето пред публика