СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

Нови документи към урок №21 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

„В Спарта нямало нито оратори (хора, опитни в говоренето пред публика), нито майстори на златни и сребърни изделия – там не е имало пари. По такъв начин разкошът, лишен от това, което можело да го поддържа, постепенно изчезнал. Богатият нямал никакво предимство пред бедния, тъй като не можело да се похвалиш публично с богатство.“
По „Успоредни животописи“, Плутарх, II в.