СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

Въпроси към урок №21 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Кои били най-важните задължения на гражданите в Спарта?
  2. Около какво бил съсредоточен животът в Атина?
  3. Какво отличавало робите в Спарта и Атина?
  4. По какво си приличали и по какво се отличавали обществата в Атина и Спарта?