СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Атинската демокрация

Нови документи към урок урок упражнение по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Перикъл за атинската демокрация

„И тъй, нашият държавен строй е такъв, че не подражава на чуждите порядки, а напротив, ние самите повече служим за образец на другите, отколкото да подражаваме на когото и да било. Нашият държавен строй се нарича демокрация, защото той държи сметка не за малцинството, а се съобразява с интересите на мнозинството. При споровете между частни лица всички имат  според закона еднакви права. Що се отнася пък до зачитането в обществения живот, почит се отдава само на оня, който се е отличил в едно или друго отношение, и то не поради някакъв произход, а поради своите способности. С една дума, аз смея да твърдя, че цялата наша държава е школа за Гърция, и ми се струва, че всеки човек може да се прояви у нас при най-разнообразни положения като пълноценна и самостоятелна личност.“

 

Из реч на Перикъл, „История на Пелопонеската война“, Тукидит, V в. пр. Хр.

 

За гражданите

„Той се характеризира с участието си в съда и в народното събрание.“
По „Политика“, Аристотел, IV в. пр. Хр.

 

 

 

За чужденците

„Те плащат данък на града за правото да живеят в него.“
По „За стопанството“, Ксенофонт, IV в. пр. Хр.

 

 

За жените

„От самото раждане боговете са ги приспособили за домашен труд и грижи.“
По „За стопанството“, Ксенофонт, IV в. пр. Хр.

 

 

 

За робите

„Той не само служи на господаря си, но и напълно му принадлежи“
По „Политика“, Аристотел, IV в. пр. Хр.