СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

План на урок №22 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Елините и войната
  1. Войните за елините
   1. Важно дело, в което участвал всеки гражданин
   2. Непрестанно занимания
  2. За какво воювали
   1. За свободата си
   2. За земя
   3. За търговски пътища
 2. Гръко-персийските войни (490-449 г. пр. Хр.)
  1.  Причини
   1. Стремежът на Персия да завладее повече земи
   2. Презрението едни към други
  2. Битките
   1. При Маратон (490 г. пр. Хр.)
    1. Атиняните прогонили персите
   2. При Термопилите (480 г. пр. Хр.)
    1. 300 спартански воини водени от цар Леонид загинали, за да задържат персите
   3. При Саламин (480 г. пр. Хр.)
    1. Елинският флот победил персийския
   4. При Платея (479 г. пр. Хр.)
    1. В сухопътна битка елините разгромили персите
  3. Последици
 3.  Пелопонеската война (431 – 404 г. пр. Хр.)
  1. Кой срещу кого
   1. Атина с Делоския морски съюз срещу
   2. Спарта и Пелопонеския съюз
  2. Причини за войната
   1. Засилване мощта на Атина
  3. Войната
   1. Спарта побеждава
  4. Последици
   1. Полисите взаимно се отслабили