СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

Нови документи към урок №22 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Гръко-персийските войни

„Всички елини, които мислели доброто на Елада, се събрали и си дали клетва за вярност. Решено било да сложат край на враждите и войните помежду си… После, научавайки, че Ксеркс с войската си бил в гр. Сарди (Мала Азия), решили да изпратят разузнавачи в Азия… Замисълът им бил да научат дали елинството не би могло да се обедини, и всички да напрегнат сили за общото дело – опасността приближавала и била еднаква за всички елини.“
По Херодот, „История“, книга VII, V в. пр. Х.

 

 

Пелопонеската война

„От всички предишни военни събития най-голямото били Гръко-персийските войни и въпреки това те намерили бързо разрешение в две сражения по море и две по суша. Сегашната война (Пелопонеската) напротив, продължи дълго и причини на Елада страдания, каквито тя  преди никога не е изпитала. И наистина никога не са били превземани и разрушавани толкова много градове – едни от варварите, а други от самите воюващи страни. Мисля, че най-правдоподобната причина за войната, макар и скрита, е тази, че атиняните станали силни и започнали да плашат спартанците и с това ги принудили да воюват.“
По “История на Пелопонеската война“, Тукидит, V в. пр. Хр.