СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Спарта и Атина

Въпроси към урок №22 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. За какво воювали древните елини?
  2. Кои били причините и последиците от Гръко-персийските войни?
  3. Опишете битката при Маратон.
  4. Между кои противници се водила Пелопонеската война и кой победил?