СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Елинската култура

Нови документи към урок №25 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Училището в Атина

„Също така и учителят по лира се грижи за благоразумието на младежа и да не върши нищо лошо. Той му преподава произведенията на добрите лирически поети, като внася в детската душа ритмите и хармониите, за да бъде детето по-питомно, да стане по-изискано и в думите, и в постъпките си: понеже целият живот на човека се нуждае от ритъм и хармония… По-нататък атиняните пращат детето си при учителя по гимнастика, за да може да направи тялото си по-съвършено и така да го постави в услуга на своя вече добър дух…“
По „Протагор“, Платон, V в. пр. Хр.

 

 

Училището в Спарта

„Спартанците събирали всички деца, навършили седем години, заедно. Те живеели и се хранели при еднакви условия. На четмо и писмо се учели само с оглед на практическите нужди. Останалото възпитание се свеждало до безпрекословно подчинение, издръжливост и усилия да побеждават в боя. Затова и с напредването на възрастта им тяхното обучение ставало по-сурово. Стрижели им косата до кожа, привиквали ги да ходят боси и да играят заедно, обикновено без дрехи.“
Плутарх, I- II в.