СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Империята на Александър Велики

План на урок №26 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

 1. Древна Македония
  1. Културата на древните македонци
   1. Сродна с тракийската
   2. Възприели елинската
  2. Столица - Пела
 2. Филип II
  1. Създал македонската фаланга с дълги копия
  2. Завладял тракийските царства
  3. През 338 г. пр. Хр. победил елините
 3. Александър Велики – завладял Персия след битките при:
  1. Граник (334 г. пр. Хр.)
  2. Иса (333 г. пр. Хр.)
  3. Гавгамела (331 г. пр. Хр.)
 4. Империята на Александър
  1. Властта на Александър
   1. Обявен за египетски фараон и син на Амон
   2. Провъзгласил се за наследник на Дарий III
  2. Управлението
   1. Запазени били местните традиции
   2. Обединявани били народите
   3. Построени нови градове - Александрии
   4. Започнала епохата на елинизма