СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Древна Тракия. Царството на одрисите

Нови документи към урок №28 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Северните съседи на елините

„Тракийският народ е най-многоброен след индийския от всички хора. Ако той се управляваше от един човек и беше единодушен с него, той би бил, по мое мнение, непобедим и много по-силен от всички народи. Но понеже те не могат да преодолеят това и да го устроят, то никога няма да стане и затова траките са слаби.“
По „История“, Херодот, V в. пр. Хр.

 

 

Тракийският цар Рез

„Рез бил родом от Тракия, син на речния бог Стримон и на Евтерпа, една от музите. Тъй като превъзхождал елините във военните дела, той потегли срещу тях, за да се сражава на страната на троянците, и като влязъл в бой, избил много елини. А Хера, която се бояла за елините, изпратила Атина срещу неговото превъзходство. Като слязла (от Олимп) богинята накарала Диомед и Одисей да отидат като съгледвачи. А те, като се приближили към спящия Рез, убили него и другарите му.“
По „Илиада“, Омир