СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и всекидневен живот на траките

Нови документи към урок №29 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Одриският цар Котис I

„На третия ден Филип II (Македонски) пристигнал на едно място в Тракия с голяма гора, прекрасно подредено и приятно за пребиваване, особено през лятото. То било от най-предпочитаните от Котис I, който измежду всички предишни тракийски царе се стремял към удоволствия и разкош. Котис I обхождал страната си и където виждал места сенчести и богати с води, строял зали за пиршества и извършвал жертвоприношения на боговете, срещал се с управителите.“
По „История на Филип“, Теопомн, IV в. пр. Хр.

 

 

Властта на одриския цар Севт I

„Данъците от всички народи и от гръцките градове, над които одрисите властвали във времето на Севт, достигали до 400 таланта (старогръцка мярка за тегло = 26,2 кг) в пари и се плащали в злато и сребро. Не по-малко злато и сребро се поднасяли и във форма на подаръци, без да смятаме шарените и прости платове и други вещи. Подаръци се поднасяли не само на царя, но и на управителите и на благородните одриси. Царството им достигнало голяма мощ. Това царство било най-голямо по размер на своите приходи и другите си богатства.“
По „Пелопонеската война“, Тукидит, V в. пр. Хр.