СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и всекидневен живот на траките

Въпроси към урок №29 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Как преминавал животът на владетеля и неговите приближени?
  2. Как живеели обикновените тракийски селяни?
  3. По какво може да бъдат разпознати траките върху изображенията?