СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Империята на Александър Велики

Нови думи към урок №30 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Реторика - Наука за красноречието
Философия - Наука за природните закони, за развитието на човешкото общество и за мястото на човека в обкръжаващия го свят (от гр. „любов към мъдростта“)