СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Основаването на Рим

Нови документи към урок №32 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Предания за основаването на Рим

„Ромул и Рем пожелали да основат град на мястото, където били подхвърлени и възпитани. Понеже били близнаци, никой от тях нямал първенство по рождение. Затова решили да поискат знамение от боговете. Ромул избрал хълма Палатин, а Рем хълма Авентин. Знамението – шест птици, се явило най-напред на Рем. То било вече възвестено, когато на Ромул се явили двойно повече птици. Започнал спор и в суматохата Рем бил убит. По известно е обаче преданието, че (на 21 април 753 г. пр. Хр.) Ромул очертал с бразда бъдещите граници на града. Рем с насмешка прескочил браздата. Разгневен, Ромул го убил с думите: „Така ще погине всеки, който прекрачи моите стени!“
По „Основаването на града“, Тит Ливий, I в. пр. Хр.

 

 

Земята на Италия

„Съвсем не е лесно да се разкажат всичките предимства на тези земи. Така например тези области изобилстват със зърнени храни. В огромни количества растат тук елдата (фуражно и медоносно растение) и просото. В Италия се колят огромен брой свине било за посрещане на домашни нужди, било за изхранване на войската. Месото на тези животни се доставя от равнините.“
По „Всеобща история“, Полибий, II в. пр. Хр.